Bezoekers uit Zwolle over het museum

Afgelopen zaterdag (19 november 2016) brachten meneer en mevrouw Bos uit Zwolle een bezoek aan het museum. Ze waren een dag op pad met hun dochter. De familie heeft het museum eerder bezocht. Toen waren ze al erg enthousiast over het museum, maar nu vonden ze de uitstraling van het

Continue reading

De uitslag van de Rabo Coöperatieweken is bekend!

Zoals bij jullie bekend heeft het Nationaal Tinnen Figuren Museum deelgenomen aan de Rabo Coöperatieweken. Dit hield in, dat de Rabobank totaal €130.000,– beschikbaar stelde voor initiatieven op het gebied van maatschappelijke buurt versterkende projecten, versterking van winkelgebieden en herbestemming vrijkomende agrarische gebouwen. Onlangs is de uitslag hiervan bekend geworden.

Continue reading

Het Tinnen Figuren Museum is aanwezig op meerdere kerstmarkten!

Beschilder je eigen kerstfiguurtje op 10 december bij de Welkoop te Ommen! Het Tinnen Figuren Museum staat op 10 december 2016 van 11.00 uur tot 17.00 uur op de kerstmarkt bij de Welkoop te Ommen! Onze tingieter Wim Meemelink zal een demonstratie tingieten geven van mooie kerstfiguren. Koop voor een

Continue reading