Van stal gehaald, kerstgroepen uit alle culturen

Ruim honderd kerstgroepen zijn in het Tinnen Figuren Museum bijeen gebracht voor de familietentoonstelling. Het Tinnen Figuren Museum is blij dat het in december de prachtige kerstgroepencollectie van verzamelaar Jan van Hulst mag exposeren. Van Hulst verzamelt al 20 jaar, wereldwijd, de mooiste en exclusiefste kerstgroepen van inheemse volken, mits die

Continue reading