Museum openingsdagen: dinsdag t/m zondag

De Opstand

Oktober is ieder jaar, de maand van de geschiedenis. Dit jaar met als thema ‘de Opstand’.

Ook na oktober blijft deze expositie te zien in ons museum.

Onze geschiedenis kent talloze opstanden. Enkele daarvan, zijn in miniatuur realistisch uitgebeeld in het Tinnen Figuren Museum:

  • de Varusslag van de Germanen tegen de Romeinen
  • de slag bij Ane van de burggraaf van Coevorden met de Drenthen tegen de bisschop van Utrecht; 1227
  • de tachtigjarige oorlog; 1568 – 1648
  • de slag bij Waterloo; 1815

Aan ‘de tachtigjarige oorlog’ besteden wij in deze maand in het bijzonder aandacht. Deze opstand die geen doel had, anders dan gewetensvrijheid te vragen, leidde er toe dat gedurende die opstand ons land ontstond.

En wat voor land. De kleine Republiek der Verenigde Nederlanden kon zich voor even meten met de machtigste landen in Europa: Frankrijk en Engeland.

De tentoonstelling geeft overzichtelijk weer waaruit deze opstand ontstond en hoe zij eigenlijk al kort na aanvang van de opstand tot succes kon leiden. De eerste vijf jaren waren de Spanjaarden oppermachtig en  wreed. Maar daarna – Spanje werd als land failliet verklaart – keerde het tij.

Hoe, in het bijzonder, Ommen leed onder het oorlogsgeweld wordt ook uit de doeken gedaan.

Een paar leuke details uit de expositie gaan bijvoorbeeld over Jan Klaassen (de trompetter van prins Frederik Hendrik) en over ritmeester Caspard van der Noot, die van Prins Willem van Oranje de opdracht kreeg om een ‘vaan’ ruiterij op te richtten. De eerste ritmeester en de geboorte van de Nederlandse Cavalerie.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Gaat u akkoord met ons privacy statement?